Seltsist

Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts (EVÜS) asutati Tartus 2013. aastal, et ühendada enda alla veterinaarmeditsiini õppivad Eesti tudengid. Seltsisiseselt korraldatakse erialaseid loenguid, õpitubasid ja väljasõite ning vabaajaüritusi, et tuua erinevate kursuste üliõpilased teineteisele lähemale. Lisaks tudengite ülikoolielu rikastamisele on Seltsi eesmärk tutvustada veterinaarmeditsiini eriala ja loomaarsti elukutset üldhariduskoolide õpilastele.

Meie visioon ja missioon

Eestis on maailma parima ettevalmistusega veterinaarid, kes töötavad koostööalti kogukonnana tervete ja õnnelike loomade ning inimeste nimel! 

  • Täiendame akadeemilist õpet põnevate väljunditega - loengud, töötoad, väljasõidud.
  • Edendada loomatervishoidu, pidamiskultuuri ja heaolu ning ühtlasi seista hea rahvatervise eest.
  • Tõsta inimeste teadlikust veterinaaria rolli kohta ühiskonnas.
  • Arendada erialaülest koostööd nii Eestis kui välismaal.

Meie tegevused

EVÜS tegutseb igapäevaselt neljas meeskonnas: personalitiim, haridustiim, turundus- ja kommunikatsioonitiim, partnerlustiim. Traditsiooniliselt toimuvad liikmetele igal aastal kirurgiaring ning lammaste poegimisabi kursus. Meie liikmed on osalenud Veterinaarmeditsiini konverentsi korraldamises vabatahtlikena mitmeid aastaid. Oleme aktiivselt osa võtnud haridusmessidest ja korraldanud õpitubasid üldhariduskoolide õpilastele. Alates 2016. aastast on detsembris toimunud üle Eesti heategevuslik jõulupuude projekt koostöös loomade varjupaikadega, mille eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu varjupaikades olevatele loomadele.

Hero image

Liikmeks olemise hüved

  • Võimalus kasutada seltsiruumi koolipäeva vältel.

  • Toredad ühisüritused – tutvused kõikidelt kursustelt.

  • Ühine Facebooki grupp seltsi sisese info vahetamiseks ja tööpakkumiste, praktikakohtade vahendamiseks.

  • Võimalus tegeleda enesearenguga osaledes erinevatel haridusmessidel ja töötubade läbiviimisel.

  • Tasuta osalemine erialastel loengutel, töötubades ja väljasõitudel.