Juhatus ja meeskonnad

Seltsil on viieliikmeline juhatus, mis koosneb esinaisest ja neljast juhatuse liikmest, kellest viimased vastutavad oma toimkonna tegevuse eest. Kõik töötavad ühise eesmärgi nimel - muuta veterinaariaõpe huvitavamaks ja tulemuslikumaks. Juhatuse ja meeskonddade ülesannete kohta saate täpsemalt lugeda seltsi põhikirjast või meeskondade kirjeldustest.

Juhatuse liikmed

Juhatuse liikmed vastutavad seltsi üldise juhtimise ja oma toimkonna siseste protsesside eest. Kõik juhatuse liikmed on pühendunud ja entusiastlikud veterinaariaõppe edendamisele ning üliõpilaste toetamisele, olles ise samuti veterinaaria eriala tudengid.

Alates 2023/24 õppeaastast lisandus juhatusse uus meeskond - sisekommunikatsioon.

Juhatuse koosseisud

 • Anette Aavekukk

  Juhatuse esinaine

 • Carina Pashkovich

  Haridusjuht

 • Maarja Kahre

  Turundus- ja kommunikatsioonijuht

 • Liisa Triin Sei

  Partnerlus- ja sponsorlusjuht

 • Grete Elisabet Trei

  Personalijuht

 • Marianne Liisa Ojang

  Sisekommunikatsioonijuht

Meeskonnad

Meeskonnad vastutavad erinevate projektide ja ürituste korraldamise eest. Meil on mitmeid meeskondi, mis tegelevad erinevate valdkondadega, nagu haridus- ja karjääriüritused, suhtlus ja turundus, ning sotsiaalsed ja heategevuslikud ettevõtmised. Meie meeskonnad koosnevad tudengitest, kes soovivad anda oma panuse EVUSi ja Eesti veterinaariaõppe arengusse.

Haridustiim koosneb suurest meeskonnast, kelle suurimaks ülesandeks on rikastada tudengite õppetööd. Korraldame erinevaid loenguid, seminare ja praktikume teemadel, millest räägitakse meie õppetöös vähe või tulevad alles hilisematel kursustel. Korraldame harivaid loengud ja üritusi ka väljaspool seltsi, täiendades sellega rahva teadmisi looma tervishoiust, pidamiskultuuridest ja loomade heaolust. Ühtlasi seisame sellega ka hea rahvatervise eest.

Team image

Turundus- ja kommunikatsioonimeeskonna ülesandeks on teha koostööd ning luua ja hoida suhteid teiste organisatsioonide ja seltsidega. Lisaks sellele tegeleb meeskond seltsi tegevuse ja õppetööd puudutava informatsiooni levitamisega ning seltsi infosüsteemi haldamisega, hoides seltsi tegevuste kajastamise meedias ja kodulehel päevakajalisena. Väga oluliseks ülesandeks on ka seltsi ning sealjuures ka veterinaarmeditsiini eriala ja kooli tutvustamine erinevatel konverentsidel, messidel ja muudel üritustel.

Team image

Partnerlus- ja sponsorlusmeeskonna peamiseks tegevusalaks on suhete hoidmine olemasolevate ning tulevaste sponsorite ja toetajatega. Samuti otsib meeskond vastavalt üritusele erinevaid koostööpartnereid. Meie tiimi ülesandeks on ka seltsi liikmetele erinevate toodete tellimine, alates logoga riietest kuni erinevate toodeteni, mis aitavad meid õpingutel kaasa.

Team image

Personalimeeskonna peamiseks ülesandeks on uute liikmete vastuvõtt ja nende juhendamine. Samuti vastutab meeskond seltsi ruumi korrashoiu eest ning korraldab ka seltsi liikmetele erinevaid meelelahutuslikke üritusi. Personalimeeskonna liikmete poole võib alati pöörduda erinevate muredega, nii kooli, seltsi või ka eraeluga seoses.

Team image