Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts

Hero gallery 1
Hero gallery 2
Hero gallery 3

Meie missioon

Toetada loomaarstiks saamise teekonda

Me täidame oma eesmärki korraldades oma seltsi liikmetele nii hariduslikke kui ka meelelahutuslikke üritusi; luues kontakte nii seltsisiseselt kui ka -väliselt suheldes veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusega seotud ettevõtetega ning käies oma eriala väljaspool Eesti Maaülikooli tutvustamas.

Meie toetajad

Toetada loomaarstiks saamise teekonda

Meie selts ei saaks toimida ilma sponsorite toeta, kes on ulatanud meile abikäe nii ürituste korraldamisel, külalislektoritele meenete hankimisel kui ka seltsiliikmetele õppeks vajalike vahendite soetamisel. EVÜS tahab siinkohal tänada kõiki oma toetajaid!

  • Supporter 1
  • Supporter 2
  • Supporter 3

Tutvu seltsi sponsoritega lähemalt

Kes me oleme

Loomaarstiks õppivate üliõpilaste selts

Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts (EVÜS) on loodud 2013. aastal, eesmärgiga arendada loomaarstiüliõpilaste õppe- ja teadustööd, tutvustada ning luua sidemeid sama eriala teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega; propageerida veterinaarmeditsiini ja tugevdada loomade heaolu ning tervist hoidvaid hoiakuid ühiskonnas.

Blogi

Ole kursis meie tegevustega

Kas oled mõelnud, mida teevad veterinaarmeditsiini tudengid koolis ja erinevatel ühisüritustel? Loe meie blogi, et tutvuda lähemalt veterinaarmeditsiini tudengite igapäevaeluga!